Smernice za športna društva v času epidemije

Na Športni uniji Slovenije so v sodelovanju s ŠUS Eurofitness centrom pripravili priročnik s smernicami za ravnanje v času epidemije za športna društva, klube in centre.

Navodila in priporočila v priročniku so namenjena osebju, vodstvu in ostalim zaposlenim, ki sodelujejo pri izvedbi (vadbenih) aktivnosti v centru, klubu ali športnemu društvu v času epidemije COVID – 19.

Priročniku vključuje pregled predvidenih ukrepov, priporočil in aktivnosti skozi posamezne faze, od razglasitve epidemije do t.i. “pokoronskega” stanja. Vključena so navodila za osebje (zaposleni, strokovni kader v društvu, prostovoljci) s potrebnimi ukrepi za (samo)zaščito z namenom preprečevanja širjenja bolezni ter navodila in priporočila za varno vadbo, ki so namenjena vadečim oziroma obiskovalcem centra/kluba.

Smernice so na voljo tukaj.