“Spodbujanje zaposlovanja mladih v nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevladnimi organizacijami na področju dela z otroki s posebnimi potrebami”

Ukrep prinaša nove zaposlitve mladim brezposelnim, starim do vključno 29 let, s katerimi bodo nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami, skozi pomoč otrokom in v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi zavodi, usposobile nove mlade sodelavce in tako povečale možnosti za njihovo zaposljivost tako v nevladnih organizacijah, kot tudi v sistemu vzgoje in izobraževanja.

Starši in otroci se velikokrat povezujejo z nevladnimi organizacijami, kjer poiščejo pomoč ali znanja in izkušnje sebi enakih. Le-te bodo v času trajanja operacije lahko zaposlile sodelavce, brezposelne mlade, ki bodo pridobili delovne izkušnje in kompetence za nadaljnje zaposlovanje. V okviru projekta bo asistent lahko vključen v aktivnosti za povezovanje nevladne organizacije in vzgojno-izobraževalnega zavoda, predvsem v okviru programa, šole v naravi, nudenja različnih dodatnih obravnav, ki jih v okviru vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ne dobi, sodelovanja s strokovnimi delavci v vzgojno-izobraževalnem zavodu ter prenosu znanj in izkušenj.

Ključni pričakovani rezultat javnega razpisa je vključitev najmanj 50 mladih, starih od 15 do vključno 29 let, v projekte v okviru javnega razpisa.

Prijavitelj so lahko nevladne organizacije, torej nepridobitne in neprofitne pravne osebe zasebnega prava, ki jih ustanovijo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava in niso organizirane kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica.

Projekti se bodo izvajali v obeh kohezijskih regijah, in sicer v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) in v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (KRZS).

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 15. 7. 2017 do 12. ure.

Več o razpisu najdete tukaj.