Tečaj o načrtovanju programov, ki vključujejo vidik enakosti spolov v razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči

Platforma Sloga obvešča, da vabi Češka platforma FoRS k udeležbi na tečaj o načrtovanju programov, ki vključujejo vidik enakosti spolov v razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči. 

Usposabljanje bo potekalo v modulih, ki si sledijo. Organizatorji prosijo udeležence, da se udeležijo vseh treh modulov. Če ne morete sodelovati vse dni, se obrnite na sekretariat@fors.cz. 

Moduli so sledeči: 

  • 13. 10. 2020: 1. modul: Zakaj enakost spolov: temeljni koncepti in orodja; 
  • 14. 10. 2020: 2. modul: Načrtovanje programov, ki vključujejo vidik enakosti spolov: kaj, zakaj in kako?; 
  • 15. 10. 2020: 3. modul: Analiza spola: izhodišča za vključevanje načela enakosti spolov. 

Usposabljanja bodo potekala preko spletne aplikacije Zoom med 9.00 in 13.00.  

Več informacij lahko najdete tukaj. Prijavnica je na voljo tukaj