Usposabljanje: Gledališka pedagogika za ustvarjalno razreševanje konfliktov

Zavod BOB vabi na 24-urno izkustveno usposabljanje za strokovne delavke/-ce, ki delate s skupinami otrok in mladih, za katere želite, da bi vzpostavili pristne medsebojne odnose ter gojili razumevanje in solidarnost. Potekalo bo od 17. do 19. januarja 2020 v Ljubljani.

Metodologija: Gledališče zatiranih, Slikovno gledališče, Estetika gledališča zatiranih, Časopisno gledališče, Forumsko gledališče.

Usposabljanje je v katalogu Katis ovrednoteno z 1,5 točke.

Več informacij o usposabljanju in prijavi najdete tukaj.

Kotizacija!