Ustvarjalna Evropa / podprogram Kultura: podpora za projekte evropskega sodelovanja za leto 2019

V okviru podprograma Kultura programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen podpori za projekte evropskega sodelovanja za leto 2019.

Prednostne naloge v letu 2019:

  • spodbujanje nadnacionalne mobilnosti umetnikov in strokovnjakov, da se jim omogočita sodelovanje na mednarodni ravni ter mednarodno uveljavljanje njihovih poklicnih poti in dejavnosti;
  • krepitev razvoja občinstva kot sredstva za spodbujanje zanimanja za kulturna in ustvarjalna dela, snovno in nesnovno kulturno dediščino ter izboljšanje dostopa do njih;
  • krepitev zmogljivosti z inovativnimi pristopi k ustvarjanju in razvoju novih modelov za ustvarjanje prihodkov, upravljanja in trženja kulturnih sektorjev;
  • spodbujanje medkulturnega dialoga ter podpora pri vključevanju beguncev v družbo;
  • ozaveščanje o skupni zgodovini in vrednotah ter krepitev občutka pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru.

Kategorija 1 – Manj obsežni projekti sodelovanja
Vključujejo vodjo projekta in vsaj dva druga partnerja s pravnim sedežem v vsaj treh različnih državah, ki sodelujejo v podprogramu Kultura v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Prijavite lahko projekte v višini največ 200 000 EUR, sofinancira se do 60 % upravičenih stroškov.

Kategorija 2 – Obsežnejši projekti sodelovanja
Vključujejo vodjo projekta in vsaj pet drugih partnerjev s pravnim sedežem v vsaj šestih različnih državah, ki sodelujejo v podprogramu Kultura v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Prijavite lahko projekte v višini največ 2 000 000 EUR, sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo kulturni in ustvarjalni izvajalci, ki so dejavni v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih ter imajo uradni sedež v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu Kultura. 

Prijave zbirajo do 11. decembra 2018.

Več informacij najdete tukaj.