Civitates: razpis za sofinanciranje projektov NVO na področju digitalne demokracije

Konzorcij 16 fundacij, zavezanih spodbujanju demokratičnih vrednot v Evropi, je objavil nov razpis v okviru pred kratkim ustanovljenega sklada Civitates. Tokratni razpis je namenjen sofinanciranju projektov na področju izboljšav digitalnega okolja.

Sofinancirali bodo projekte, ki:

  • analizirajo učinke digitalizacije na kakovost javnih diskurzov,
  • naslavljajo vprašanja, ki vplivajo na kakovost javnega diskurza in demokracije v Evropi,
  • z zagovorniškimi akcijami in sooblikovanjem zakonodajnih okvirjev prispevajo k boljšemu delovanju digitalnega ekosistema.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU in EFTA (ali zunaj EU, če ima projekt vseevropsko razsežnost), kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi podjetja. Sofinancirali bodo projekte, ki imajo širši (evropski) vpliv, pri čemer pa ni nujno partnerstvo med prijavitelji iz več evropskih držav, upravičeni so tudi nacionalni projekti s potencialom za prenos v druge evropske države. 

Prijave sprejemajo do 30. novembra 2018.

Več informacij najdete tukaj.