Ustvarjalna Evropa / Podprogram MEDIA: Podpora za filmske festivale v letu 2020

V okviru podprograma MEDIA programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen podpori za filmske festivale za leto 2020:

  • ukrep 1 – Podpora za festivale
  • ukrep 2 – Podpora evropskim mrežam festivalov.

Roka za oddajo predlogov:

  • 21. november 2019 do 17.00 po bruseljskem času: Ukrep 1 za dejavnosti, ki se začnejo med 1. majem 2020 in 31. oktobrom 2020;
  • 23. april 2020 do 17.00 po bruseljskem času: Ukrep 1 za dejavnosti, ki se začnejo med 1. novembrom 2020 in 30. aprilom 2021 in Ukrep 2.

Vložniki morajo biti pravni subjekti (zasebne družbe, nepridobitne organizacije, združenja, dobrodelne organizacije, fundacije, občine/mestni sveti itd.) s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in z neposredno ali večinsko udeležbo v lasti državljanov te države.

Več informacij najdete tukaj.