Ustvarjalna Evropa / Podprogram MEDIA: Podpora za filmsko vzgojo v letu 2020

V okviru podprograma MEDIA programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen podpori za filmsko vzgojo v letu 2020.

Prijavitelj mora biti konzorcij (projektni vodja in vsaj dva partnerja) evropskih pravnih subjektov (zasebna podjetja, nepridobitne organizacije, združenja, dobrodelne ustanove, fundacije, občine/mestni sveti itd.), ki imajo sedež v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in so neposredno ali prek večinskega deleža v lasti državljanov teh držav.

Več informacij najdete tukaj.