Vlada sprejela izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino

Mlad.si obvešča, da je Vlada RS sprejela izvedbeni načrt za leti 2020 in 2021 Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013 – 2022. Pripravljen je bil v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in vključuje ukrepe s področij izobraževanja, zaposlovanja in podjetništva, stanovanjske politike, zdravja in mladinskega sektorja. 

Izvedbeni načrt je sestavljen iz ukrepov, katerih financiranje in izvajanje je mogoče urediti znotraj proračuna 2020 in 2021, v okviru evropskih strukturnih sredstev iz finančne perspektive 2014-2020 ter sistemskih ukrepov, ki ne predstavljajo nujno tudi finančnih posledic (npr. sprememba ali priprava predpisov, umestitev novih tem v politični diskurz itd.). Dodatno so v zaključku navedeni tudi ukrepi, ki se financirajo iz programa Erasmus+. 

 Vsi cilji in prioritetna podpodročja nimajo ukrepov v sprejetem izvedbenem načrtu, saj bodisi teh ministrstva ne načrtujejo v letih 2020 in 2021 ali pa zanje ni mogoče zagotoviti ustreznega financiranja. 

Resolucijo o Nacionalnem programu za mladino 2013 – 2022 lahko preberete tukaj