Vodnika za ocenjevalce programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota

Objavljena sta vodnika za ocenjevalce programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota za leto 2020, ki nudita vpogled v navodila in usmeritve, ki jih imajo ocenjevalci pri ocenjevanju projektov, prijavljenih v programa in sta tako koristno orodje za vse, ki sodelujejo pri programih Eramus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota.

Vodnik za Erasmus+: Mladi v akciji lahko najdete tukaj.

Vodnik za Evropsko solidarnostno enoto lahko najdete tukaj.