Zagovarjanje in vključevanje mladih beguncev

Urad za mladino Sveta Evrope poziva k prijavi na izobraževanje z naslovom Advocacy and action for inclusion of young refugees.

Namen izobraževanja je ojačati razumevanje človekovih pravic ter priporočil odbora CM/Rec (2019)4 ter kako priporočila implementirati v mladinsko delo. Izobraževanje bo udeležencem ojačalo kompetence na področju zagovarjanja beguncev na institucionalnem in organizacijskem okolju, ponudilo nove priložnosti za mreženje med organizacijami ter predstavilo primere dobrih praks.

Udeleženci so lahko mladi begunci, mladinski delavci (tako zaposleni kot prostovoljci), socialni delavci ter prostovoljci v nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo z begunci. Zaželeno je znanje angleščine, starostna skupina med 18 in 35 let ter da izhajajo iz nevladne organizacije, institucije ali mreže, ki se ukvarja z begunci.

Namestitev je organizirana, potni stroški se pa povrnejo v kolikor so udeleženci lahko prisotni čez celotno izobraževanje.

Več informacij in prijava so na voljo tukaj.

Vir: Svet Evrope