Zero waste priročnik: Kako usposobiti trenerje in ambasadorje?

Ekologi brez meja so skupaj s partnerji projekta BEZWA ustvarili Zero waste priročnik kot obsežen vodnik, ki pomaga povečati vpliv dela na lokalni ravni in doseči, da zero waste prakse postanejo mozaiki lokalnih skupnosti, ki sestavljajo svet.

Namen tega priročnika je podpreti izvajanje učnih načrtov za zero waste ambasadorje in trenerje, s splošnim ciljem okrepiti in razširiti zero waste kompetence med snovalce sprememb po vsej Evropi ter jih opolnomočiti, da podpirajo in vodijo svoje skupnosti k dolgoročnim sistemskim spremembam.

Priročnik je dostopen tukaj.

Vir: Ekologi brez meja