Humanitas vabi na dve izobraževanji ter predstavlja smernice

Društvo Humanitas vabi k prijavi na dve izobraževanji ter k branju smernic za obravnavo občutljivih tem, ki so nastale v fokusnih skupinah.

Spletni tečaj o podnebnih migracijah in globalnem učenju bo potekal od 13. 2. 2023. Tečaj bo zajemal sokreiranje zgodb o migracijah povezanih z okoljsko krizo. Tekom tečaja se boste seznanili s tehnikami intervjuvanja in mlade mentorirali pri intervjuvanju oseb iz Bolivije, Mjanmara, Ugande, BiH in Španije. Intervjuji bodo podlaga za pripravo zgodb, ki temeljijo na metodologiji s katero je bila ustvarjena knjižica Njene zgodbe. 

Več informacij je na voljo tukaj. Prijave sprejemajo do 29. 1. 2023.

Spletna konferenca Skupaj z mladimi proti diskriminaciji in neenakosti bo potekala 10. 1. 2023. Konferenca namenjena izobraževalkam, mladinskim delavcem in ostalim zainteresiranim. Namen projekta je bil prispevati k solidarni družbi in spoprijemanje z raznolikimi oblikami diskriminacije in neenakosti. 

Več informacij je na voljo tukaj.

Na podlagi razprav v fokusnih skupinah z mladinskimi delavci in delavkami ter mladimi iz štirih evropskih držav (Slovenije, Bosne in Hercegovine, Španije in Avstrije) so prav tako oblikovali SMERNICE za delo z občutljivimi temami v raznolikih izobraževalnih kontekstih, uporabne za mladinske delavce in delavke ter druge izobraževalke in izobraževalce, ki se pri svojem delu soočajo s pomembnimi, kompleksnimi temami, ki nemalokdaj naletijo na odpor, ostre debate ali pa zaradi svoje kompleksnosti in občutka nemoči vodijo do umika.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Društvo Humanitas