Usposabljanje za evropske Zero Waste ambasadorje in trenerje!

Društvo Ekologi brez meja vabijo k prijavi na mednarodno usposabljanje za zero waste ambasadorje in zero waste trenerje – rok prijave za oba programa je 19. april 2021 (možno se je prijaviti na oba)!

Da bi pospešili evropski prehod na zero waste, želijo zgraditi mrežo usposobljenih in opolnomočenih lokalnih ambasadorjev, ki občinam lahko pomagajo pri oblikovanju in razvoju ambicioznih politik preprečevanja nastajanja odpadkov. Tako lahko pomagajo varovati naše okolje in spodbujajo lokalno gospodarstvo.

Zato so s partnerji ustvarili dva programa usposabljanja, ki ju bodo izvajali skozi leto 2021.

Tisti, ki se bodo udeležili programa usposabljanja in zaključili nadaljnje aktivnosti, obvezne za posamezni program, bodo nagrajeni z diplomo zero waste ambasadorja ali trenerja, s čimer bodo potrdili svojo kvalifikacijo. 

Več informacij o usposabljanju lahko najdete tukaj.

Vir: Društvo Ekologi brez meja