Usposabljanje za vodje usposabljanj

Inkubator vabi na usposabljanje v majhni skupini, ponuja neformalno učenje ob podpori trenerjev z izkušnjami s področja načrtovanja in vodenja delavnic/usposabljanj.

Na 128-urnem usposabljanju se boste lahko naučili, kako lahko drugim z različnimi pristopi in metodami omogočite osvajanje novega znanja in kako načrtovati aktivnosti, ki podpirajo učenje. 

Med drugim boste spoznali zakonitosti izobraževanj, dinamiko skupine in skupinske vloge, načrtovanje učnega procesa, smernice za dobro komunikacijo in načine vrednotenja.

Po koncu usposabljanja boste med drugim vedeli tudi:

  • kako narediti učinkovit načrt za neformalno usposabljanje,
  • kako izbrati prave metode za različne skupine,
  • kako premagati svoj strah in se celostno pripraviti na usposabljanje,
  • kako iz skupine in posameznikov izvabiti njihov potencial.

Več o 8-dnevnem usposabljanju si lahko preberete tukaj.

Vir: Inkubator