Uvodno izobraževanje za prostovoljce_ke

Uvodno izobraževanje, ki se ga letno udeleži okoli 250 posameznikov_ic, je namenjeno vsem, ki se pripravljajo na prostovoljsko delo, in tudi tistim, ki že delujejo kot prostovoljci.

Dotika se splošnih tem, ki so pomembne za izvajanje prostovoljskega dela. Daje širši pogled na področje prostovoljskega dela in prostovoljko_ca opozori na nevarnosti v prostovoljskem delu ter usmerja njeno/njegovo ravnanje. Usposabljanje je zasnovano po metodah izkustvenega učenja, vsi udeleženci so povabljeni k raziskovanju posameznih tem ter izmenjavi izkušenj.

Poglobi se v naslednje teme:

  • kaj je prostovoljstvo in kakšna je njegova vloga v družbi,
  • delo z raznolikimi posamezniki in odnos do stigmatiziranosti v družbi,
  • veliko dajem in še več dobivam, motivacija za prostovoljsko delo,
  • odnos med prostovoljcem in uporabnikom,
  • komunikacija,
  • pravice in odgovornost prostovoljcev,
  • etična načela pri prostovoljskem delu.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Slovenska filantropija