Drugi razpis EU za sofinanciranje pripravljalnih ukrepov: Kinematografi kot inovativna kulturna središča v lokalnih skupnostih

Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijske mreže, vsebino in tehnologijo je objavil drugi javni razpis za sofinanciranje pripravljalnih ukrepov: Kinematografi kot inovativna kulturna središča v lokalnih skupnosti, ki je osredotočen na ponovni razmislek kinematografske izkušnje glede na posledice pandemije bolezni COVID-19 in razvoj občinstva.  

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe iz držav članic EU (neprofitne organizacije javnega in zasebnega prava ter podjetja) iz držav članic EU.  

Zahteva se partnerstvo med najmanj tremi soprijavitelji iz treh različnih upravičenih držav, od katerih je najmanj en kinematograf.  

Rok prijave je 7. 8. 2020.  

Več informacij je na voljo tukaj