Drugi razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa “Socialni dialog – dostojno delo”

Innovation Norway, izvajalec programa “Socialni dialog – dostojno delo” je v okviru finančnega mehanizma Norveške in EEA objavil drugi razpis za sofinanciranje projektov v Sloveniji.  

Cilj programa “Socialni dialog – dostojno delo” je okrepljeno tristransko sodelovanje med organizacijami delodajalcev, sindikati in javnimi organi ter spodbujanje dostojnega dela. 

V okviru drugega javnega razpisa bodo podprti projekti, ki bodo prispevali k prvemu rezultatu: Izboljšani socialni dialog in sodelovanje. Poudarek je na krepitvi zmogljivosti socialnih partnerjev za sodelovanje v tristranskem in dvostranskem socialnem dialogu s prenosom najboljših praks in usposabljanja. 

Rok prijave je 1. 10. 2020. 

Več informacij lahko najdete tukaj