Razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 2 “Demokratično delovanje in državljanska udeležba – pobratenje mest” za leto 2020 – drugi krog

EACEA, Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v okviru programa Evropa za državljane je objavila drugi krog prijav na javni razpis za sklop 2 “Demokratično delovanje in državljanska udeležba – Pobratenje mest” za leto 2020.  

Na razpis se lahko prijavijo mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali druge nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Projekt mora vključevati občine iz vsaj dveh držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih je vsaj ena država članica EU. 

Prijave moraj v celoti izpolnjevati merila o izpolnjevanju pogojev, ki so podrobno opisana v Vodniku po programu, ki ga lahko najdete tukaj.  

Rok prijave je 1. 9. 2020.  

Več informacij lahko najdete tukaj.