ENI: EU 4 Youth Grant Scheme

V okviru evropskega instrumenta sosedstva je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju partnerskih projektov na področju krepitve zaposlitvenih možnosti mladih v državah vzhodnega sosedstva (Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija in Ukrajina).

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne pravne osebe iz držav vzhodnega partnerstva (Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija in Ukrajina) ter držav članic EU, ki delujejo na področju, ki je predmet javnega razpisa ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Zahteva se partnerstvo med najmanj tremi organizacijami, od katerih morata biti najmanj dve iz dveh različnih držav vzhodnega partnerstva.

Splošni cilj programa EU4Youth je spodbujanje zaposljivosti mladih ter aktivna participacija mladih v družbi, s tem da razvijajo veščine, ki so potrebne za vstop na trg dela ter, da se jih podpira na njihovi poklicni poti in se jim olajša nove poklicne priložnosti.

Rok za oddajo prijav je 11. 7. 2017.

Več o razpisu najdete tukaj.