Javni poziv Urada za mladino za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021

Urad Republike Slovenije za mladino je objavil javni poziv namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021, ki ga na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) in cilji iz Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013-2022 (Uradni list RS, št. 90/13), izvajajo organizacije v mladinskem sektorju.

Prijavijo se lahko organizacije, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju in v okviru katerih je zagotovljena avtonomija mladih. Urad Republike Slovenije za mladino bo tako na osnovi prijavljenih predlogov programov dodelil finančna sredstva za sofinanciranje programov:

 • nacionalnim mladinskim organizacijam,
 • mladinskim centrom, 
 • drugim nevladnim organizacijam, ki izvajajo program mladinskega dela.

Področja mladinskega sektorja, katerih programi mladinskega dela bodo sofinancirani:

 • avtonomija mladih,
 • neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
 • dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,
 • skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
 • prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
 • mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
 • zdrav način življenja in preprečvanje različnih oblik odvisnosti mladih,
 • dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih,
 • sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Rok prijave je 10. 2. 2020.

Več informacij o razpisu lahko najdete tukaj.