Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov ciljnega raziskovalnega programa “CRP 2019” v letu 2019

Predmet javnega razpisa je izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi z določanjem razvojnih usmeritev in politike na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije.

Javni razpis CRP 2019 temelji na strateških ciljih, opredeljenih v Strategiji Republike Slovenije 2030 in v dokumentih udeležencev javnega razpisa CRP 2019.

Predmet javnega razpisa CRP 2019 je določen s prioritetnimi vsebinami v okviru težišč “CRP 2019”, in sicer:

  • Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba;
  • Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse;
  • Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje;
  • Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje;
  • Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja:
Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.