Razpis se nanaša na brezplačno predstavitev razstavnih projektov na naslednjih področjih:

  • kulturno-umetniške stvaritve,
  • razstavni projekti, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenimi, urbanističnimi, promocijskimi in drugimi vidiki mestnega življenja.

Prostori MOL, ki so predmet razpisa in jih bo MOL namenila v brezplačno uporabo izbranim prijaviteljem, so:

  • Galerija Kresija / Stritarjeva ulica 6;
  • Stekleni atrij Mestne hiše/ Mestni trg 1;
  • Zgodovinski atrij Mestne hiše/ Mestni trg 1;
  • Desni atrij Mestne hiše / Mestni trg 1.

MOL bo projekte na obeh razpisnih področjih v letu 2020 podpiral v skladu z naslednjimi cilji:

  • spodbujanje izvirne in kakovostne umetniške produkcije ustvarjalcev s področja vizualnih umetnosti;
  • predstavitev umetniških in drugih razstavnih projektov, ki so pomembni za promocijo Mestne občine Ljubljana kot odprte, živahne in svetovljanske evropske prestolnice;
  • povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin občinstvu.

Upravičeni prijavitelji so organizacije, ki imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana in so v obdobju 2016-2019 na območju MOL izvedle najmanj 1 projekt s področja vizualne umetnosti (sklop A) ali 2017-2019 izvedle najmanj 1 razstavni projekt na območju MOL. 

Prijavite se lahko do 13. septembra 2019.

Vse informacije o razpisu najdete tukaj.