Odprte so prijave za usposabljanje v Grčiji

PiNA, v okviru projekta FHOFIJ, vabi na mednarodno usposabljanje za uporabo metode gledališča zatiranih pri naslavljanju diskriminacije LGBT oseb, s poudarkom na področju zaposlovanja in trga dela.

Naslov usposabljanja je Facing discrimination of LGBT people in labor market through Theatre of the Oppressed, usposabljanje pa je namenjeno mladinskim delavcem/-kam, strokovnim delavcem/-kam, aktivistom/-kam in drugim deležnikom na področju zagovorništva LGBT oseb.

Štiridnevno intenzivno usposabljanje bo udeleženkam in udeležencem omogočilo raziskovanje različnih vaj in metod iz gledališča zatiranih (forumsko in nevidno gledališče) in jih opremilo za učinkovito ter asertivno individualno ali družbeno akcijo.

Usposabljanje bo:

  • usmerjeno v raziskovanje oblik komunikacije, asertivnosti in tehnik gledališča zatiranih pri odzivanju na diskriminacijo LGBT oseb,
  • vneslo “nevidne” intervecije v javni prostor in skozi tehnike nevidnega gledališča in v javnosti spregovorilo o diskriminaciji LGBT,
  • omogočilo udeležencem/-kam razviti asertivneši odziv na diskriminacijo.

Več informacij najdete tukaj.