Priročnik za preventivno delo z mladostniki

Na območni enoti Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje so predstavili razvojne novosti v programu za duševno zdravje mladih To sem jaz, ki je letos praznoval 18 let delovanja. Program je uvrščen v akcijski načrt Nacionalnega programa za duševno zdravje 2018-2028 in je eden od uveljavljenih pristopov dobre prakse, predlagan za postopno sistemsko uvajanje v šolski prostor. Uveljavil se je z delovanjem najstarejše mladinske spletne svetovalnice v Sloveniji tosemjaz.net, ki mladim že od leta 2001 omogoča anonimen dostop do strokovnega nasvetaveč kot 60 strokovnjakov. Druga temeljna programska dejavnost pa je preventivno delo v šolah.

Novi priročnik, ki temelji na prenovi izdaje iz leta 2011, bodo jeseni prejele vse osnovne in srednje šole, v prihodnjih mesecih naj bi ga spoznali ravnatelji in šolski svetovalni delavci. Z novim priročnikom želijo spodbuditi vodstva šol in učitelje – razrednike k bolj načrtnemu in poglobljenemu izvajanju celotnega modela 10 preventivnih delavnic za učence enega razreda predvidoma v dobi dveh šolskih let.

Obenem želijo spodbuditi pozitivne premike v smeri izboljševanja sistemske skrbi za duševno zdravje v šolskem prostoru.

Priročnik za preventivno delo z mladostniki: Zorenje skozi To sem jaz, najdete tukaj.