Program za pravice, enakost in državljanstvo (2014 do 2020)

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju nacionalnih in mednarodnih projektov na področju preprečevanja in zatiranja rasizma, ksenofobije, homofobije in drugih oblik nestrpnosti za leto 2017.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.

Prijave so možne do 7. 11. 2017 do 17.00 (Brussels time).

Več o razpisu najdete tukaj.