Razpis EU za sofinanciranje pilotnega projekta zasnove in izvedbe programa mobilnosti za medijske strokovnjake_inje, ki ustvarjajo v manjšinskih jezikih

Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo je objavil razpis, v okviru katerega bodo podprli enega ali dva pilotna projekta, ki bosta vključevala zasnovo ter izvedbo (izbor udeležencev_k in organizacij gostiteljic, logistična podpora, finančno upravljanje …) programa mobilnosti in profesionalnega usposabljanja za medijske strokovnjake_inje, ki ustvarjajo v manjšinskih jezikih, v medijskih organizacijah v EU. 

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne pravne osebe javnega in zasebnega prava, univerze, izobraževalne in raziskovalne institucije ter medijske organizacije iz držav članic EU. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Sofinancira se partnerske projekte, glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

Rok prijave je 28. 8. 2020.  

Več informacij lahko najdete tukaj