Razpis “Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost”

V petek, 18. oktobra 2019, je Urad RS za mladino objavil javni razpis “Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost”.

Cilj javnega razpisa je krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo s pomočjo usposabljanj, kar prispeva k povečevanju deleža zaposlenih mladih po izhodu iz operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih.

V operacije bo skupaj vključenih najmanj 546 mladih brezposelnih, od tega 217 mladih v vzhodni in 329 mladih v zahodni kohezijski regiji.

Z javnim razpisom se zagotavlja trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih projektov, s katerimi se bodo krepile splošne in specifične kompetence mladih za njihovo večjo zaposljivost, kot tudi aktivno državljanstvo. 

Spodbuja se inovativne oblike mladinskega dela pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki bodo imele tudi širše učinke na področje mladinskega dela in mladinske politike.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa znaša 2.013.800,00 EUR, od tega 836.609,02 EUR za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 1.177.190,98 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

Upravičeni prijavitelji so organizacije v mladinskem sektorju.

Prijave na razpis sprejemajo do 27. novembra 2019.  

Urad RS za mladino vabi na informativni dan, ki bo v ponedeljek, 28. 10. 2019 ob 13. uri, v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana. Prijave niso potrebne.

Javni razpis in razpisno dokumentacijo najdete tukaj