Razpis Sklada Združenih narodov za demokracijo za sofinanciranje projektov

Odprt je nov krog za prijave na razpis Sklada Združenih narodov za demokracijo (UNDEF) za sofinanciranje projektov, ki širijo in podpirajo demokracijo ter zagotavljajo vključevanje vseh družbenih skupin v demokratične procese. UNDEF financira dvoletne projekte v vrednosti med 100.000 in 300.000 ameriškimi dolarji.

Tematske kategorije:

  • enakost med spoloma
  • aktivno državljanstvo
  • vladavina prava in človekove pravice
  • vključevanje mladih
  • krepitev zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za sodelovanje z vlado
  • mediji, svoboda izražanja in dostop do informacij
  • širjenje znanja
  • volitve.

Na razpis se lahko prijavijo tudi nevladne organizacije, ki so aktivne na področju razvoja in krepitve demokracije ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje. Razpis je sicer odprt za prijavitelje iz vseh držav, pri čemer pa imajo prednost prijavitelji iz držav in območij, kjer je uveljavljanje demokracije najbolj kritično, iz najmanj razvitih držav ter držav z najnižjimi prihodki.

Rok prijave je 20.12.2017.

Več informacij najdete tukaj.