Rights, Equality and Citizenship Programme: Prevent and combat gender-based violence and violence against children

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na področju preprečevanja in boja proti nasilju na podlagi spola in nasilju nad otroki za leto 2017.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama.

V razpisu je nasilje na podlagi spola definirano kot nasilje usmerjeno v osebo zaradi njenega spola ali nasilje, ki prizadene osebe določenega spola. Nasilje nad otrokom je razumljeno v smislu vseh oblik fizičnega ali mentalnega nasilja, poškodb, zlorab, malomarnega zdravljenja, izkoriščanja in spolnih zlorab.

Rok prijave je 14. 11. 2017 do 17. 00 (Brussels time).

Celoten razpis si lahko ogledate tukaj.