Teoretično usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom (s preizkusom usposobljenosti)

Stičišče Središče vabi na usposabljanje zaposlenih s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ki bo potekalo v ponedeljek, 22. 6. 2020, ob 9.30 na spletu. Usposabljanje bo izvedla strokovna delavka iz področja varnosti in zdravja pri delu iz podjetja Egal PB d. o. o.

Usposabljanje je namenjeno zaposlenim (novo zaposleni delavci_ke in delavci_ke, ki jim je preizkus usposobljenosti potekel) v društvih, zasebnih zavodih in drugih nevladnih organizacijah Osrednjeslovenske regije.  

Usposabljanje je skladno z določili 38. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu in 20. členom zakona o varstvu pred požarom obvezno za vse zaposlene, obnovitev za zaposlene pa mora biti znotraj dveh let. 

Udeleženci_ke prejmejo potrdilo o udeležbi na usposabljanju in opravljenem preizkusu usposobljenosti. 

Med izvedbo usposabljanja bo opravljen tudi teoretični preizkus usposobljenosti udeležencev_k. Strokovni delavec bo znanje zaposlenih preverjal preko odgovorov na vsebinsko zastavljena vprašanja.  

Po izteku webinarja bo strokovni delavec pripravil evidenco udeležencev, zastavljenih vprašanj in odgovorov, ter na podlagi slednjih ocenil ustreznost pridobljenega znanja, ki je obenem podlaga za pripravo potrdila o usposobljenosti za varno delo in varstvo pred požarom. 

Cena usposabljanja je 15 eur na osebo. Ob prijavi bomo organizaciji izstavili račun, ki ga boste plačali pred prihodom na usposabljanje. Usposabljanje je namenjeno izključno predstavnikom nevladnih organizacij Osrednjeslovenske regije. 

Več informacij je na voljo tukaj