Razvojno sodelovanje in kam gre ta svet

Forum za enakopraven razvoj – FER vas vabi na mednarodno spletno konferenco 2. decembra 2021, ob 10. uri, ki bo potekala prek orodja Zoom.

Namen konference je poiskati mesto razvojnega sodelovanja in trajnostnega razvoja v zelo spremenjenih razmerah, do katerih je na eni strani prišlo zaradi globalne pandemije covid-19, ki je razgalila in še poglobila neenakosti, na drugi strani pa zaradi vedno bolj prisotnih posledic podnebnih sprememb, ki bodo vedno bolj vplivale na naša življenja. Oba pojava sta globalna, rešitve bi morale biti globalne, v realnosti pa smo vedno bolj razdeljeni in za svojimi mejami.

Avtorji bodo na konferenci predstavili svoje prispevke, nato pa bo potekala razprava.

Dogodek bo potekal v angleščini.

Več informacij in Zoom povezava so na voljo tukaj.

Vir: Sloga