Seminar o trajnostnem urejanju prostora-Trajnostno upravljanje z vodo v urbanem prostoru

Mreža za prostor vabi na tretji seminar o trajnostnem urejanju prostora. Posvetili se boste trajnostnemu upravljanju z vodami v urbanem prostoru.

Okoljska in podnebna kriza od nas terjata drugačno obravnavo naravnih virov, takšno ki bo sledilo naravnim krogotokom snovi. Spoznali boste kako lahko v mestih z uporabo razpršenih ukrepov zadrževanja in ponikanja padavinskih voda ponovno vzpostavimo (lokalni) naravni vodni krog in zmanjšamo njeno odvajanje v kanalizacijski sistem.

Tovrstni pristop mora biti podprt s trajnostnim načrtovanjem prostora, zato si boste podrobneje pogledali njuno soodvisnost.

Z vami bo asist. Matej Radinja, mag. inž. ok. gradb., mladi raziskovalec na Oddelku za okoljsko gradbeništvo, UL FGG. Njegovo dosedanje raziskovalno delo obsega področje vpeljave večnamenske modre-zelene infrastrukture v sisteme urbane odvodnje, njeno modeliranje in načrtovanje.
 
Več o seminarju najdete tukaj.
 

Vir: Mreža za prostor