Usposabljanje: Vodim svoj projekt

Imaš idejo za projekt, a nisi prepričan/-a, kako bi se ga lotil/-a? Verjameš, da lahko z dobrim projektom spreminjaš svet na bolje? Ti je vodenje projekta in projektne ekipe v izziv?

Projekti so vseh oblik, dimenzij in velikosti. Lahko so veliki in kompleksni, lahko so majhni in preprosti. Lahko ga izvaja del organizacije, lahko cela organizacija ali več organizacij skupaj. Lahko poteka v majhnem kraju, po vsej državi ali celem svetu. Projektno delo ni le filozofija, način dela ali skupek veščin za doseganje sprememb v družbi. Je tudi učna metoda. Večji kot je projekt, več ima podrobnosti, ki jih moraš obvladovati. Isti pa ostajajo temeljni principi projektnega dela – od začetka do konca. S tem pa tudi kompetence, ki jih med projektnim delom pridobimo.

Na usposabljanju boste spoznali ključna orodja za menedžment projekta.

Zakaj je kompetenca projektnega vodenja danes tako pomembna?

Od tebe se pričakujeta samoiniciativnost in prilagodljivost. To v praksi pomeni, da se znaš hitro lotiti uresničitve neke ideje. Vodstvene veščine, poznavanje delovnih procesov (načrtovanje, izvedba in vrednotenje projekta), razumevanje in sposobnost timskega dela, ti bodo prišli v življenju še kako prav. Dokaži, da zmoreš, spelji svoj projekt!

Kaj se boš naučil/-a?

  • Faze projektnega dela: načrtovanje, izvedba in vrednotenje projekta.
  • Kako se lotiti projektnega načrtovanja: analiza stanja in potreb, postavitev namena in ciljev projekta, izdelava načrta dejavnosti (na konkretnem primeru).
  • Kako čim bolje voditi projektno skupino.
  • Kako upravljati z viri.
  • Kako ohraniti fokus med izvedbo projekta.
  • Kako ob tem upravljati tveganja in se spoprijeti z nepredvidljivimi situacijami.
  • Sprotni monitoring in končno vrednotenje projekta.

Kako poteka?

16-urno usposabljanje bo sestavljeno iz:

  • Praktičnih napotkov in korakov.
  • Konkretnih vaj in izzivov.
  • Dejanskega dela na svojih manjših projektih.

Usposabljanje bosta vodila Tilen Lah in Nina Milenković Kikelj.

Prijavnica je dostopna tukaj

Več o usposabljanju najdeš tukaj

Vir: Socialna akademija