90-urno nadaljevalno izobraževanje v metodi Gledališča zatiranih

Izobraževanje je namenjeno mladim, mladinskim delavkam_cem, aktivistkam_om, (socialnim) pedagoginjam_om, andragoginjam_om, psihologinjam_om, socialnim delavkam_cem in drugim. Gledališče zatiranih uporabljamo v najrazličnejše namene, z univerzalnim jezikom gledališča s posamezniki in/ali v celotnih skupnostih. Z metodo ustvarjamo osnovo za proučevanje lastnih življenj, za spodbujanje kritičnega mišljenja in za dialog, v katerem se osredotočamo na postavljanje vprašanj in ne na podajanje odgovorov. 

Na izobraževanju boste poznavanje metode Gledališča zatiranih poglobili predvsem v pedagogiki gledališča zatiranih, se spoznali z estetiko gledališča zatiranih in se vpeljali v vlogo jokerja forumskih predstav in delavnic. Usposabljanje vključuje zaključno produkcijo v Gromki in snovanje projektov ter izvajanje multiplikativnih projektov. Izobraževanje bo zajemalo tako teorijo kot praktično spoznavanje metode.

Izobraževanje je brezplačno, vendar bodo pred dokončno potrditvijo sprejema med udeležencem pobirali varščino v vrednosti 50 EUR, ki bo udeleženkam_cem v celoti povrnjena ob uspešno zaključenem izobraževanju in izpolnjevanju pogojev sodelovanja (85 % prisotnost in izvedba multiplikativnega projekta).

Kdaj: 15.-19. 5. 2017 in 29. 5.-2. 6. 2017, vsak dan v navedenih terminih (!) od 10.30 do 15.30 ure, ter 7. 6. 2017 v popoldanskih in večernih urah (zaključna produkcija).

Kje: Studio XXV, Parmova 25, Ljubljana.

Rok za prijavo je 4. 5. 2017. Prijavite se lahko tukaj.

Več informacij: transformator.toslo@gmail.com ali barbara.polajnar@gmail.com.